341316148_181009324815107_1108807200758813337_n

ศค.จชต. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะอัส-สาอีดะห์

วันที่ 12 เมษายน 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้บุคลากร ศค.จชต. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะอัส-สาอีดะห์ หมู่ที่ 7 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากเกิดอัคคีภัยหอพักผู้เรียนในช่วงปิดการเรียนการสอนในเดือนรอมฎอน โดยมีบาบอซูวารี สาแล นายกสมาคมสถาบันปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจ

Comments are closed.