354448230_584530107197645_913436567406152003_n

ศค.จชต.ร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นางฮาสาน๊ะ ดอเลาะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 แบบบูรณาการตามบริบทพื้นที่ของสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมพญาตานี โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา

Comments are closed.