358461326_600391315611524_839089365923962007_n

ศค.จชต.ร่วมประชุมเพื่อเตรียมพร้อมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติฯ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นางนิยะดา จิตติ์ดำหริ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายฮูซามมุดดีน ดอเล๊าะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมพร้อมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ (เชื่อมโยงแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกับแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568) ณ ห้องประชุม 4 กอ.รมน.ภาค 4 สน. โดยมี พ.อ.ชาติชาย เกื้อกิจ ผอ.สยศ.กอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธานการประชุมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯดังกล่าว

Comments are closed.