356664715_593794736271182_2824339196299215714_n

ศค.จชต.สอบคัดเลือกทุนการศึกษารัฐบาลโมร๊อกโก ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2023-2024

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สอบคัดเลือก เพื่อเสนอชื่อผู้เข้ารับทุนการศึกษารัฐบาลโมร๊อกโก ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2023-2024 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยสอบที่ 1 ในการสอบคัดเลือกฯ และศค.จชต.เป็นหน่วยสอบที่ 2 ในการสอบคัดเลือกฯ ในส่วนของ หน่วยสอบที่ 2 มีผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จำนวน 8 ราย โดยการสัมภาษณ์ผ่านระบบ Zoom Clound Online Meeting ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) 2 ชั้น 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี
ทั้งนี้ การสอบคัดเลือกทุนการศึกษารัฐบาลโมร๊อกโก ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2023-2024 โดยวิธีกาสอบสัมภาษณ์ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

Comments are closed.