356803595_592203409763648_2281734592356503190_n

ศค.จชต.ร่วมกิจกรรม”จิบกาแฟ แลการศึกษาจังหวัดปัตตานี” ครั้งที่ 6

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นางสาวชญาดา เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย บุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมกิจกรรม”จิบกาแฟ แลการศึกษาจังหวัดปัตตานี” ครั้งที่ 6 ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี มีเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสานความร่วมมือของผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่ง

Comments are closed.