352204367_584083327242323_4803959685770251735_n

ศค.จชต.ร่วมกิจกรรมเสวนาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายลิขสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายฮูซามมุดดีน ดอเล๊าะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมสานเสวนาการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และสภานักเรียนโรงเรียนรอมาเนียมูลนิธิ ณ หอประชุมโรงเรียนรอมาเนียมูลนิธิอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดย หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข พร้อมส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

Comments are closed.