351014360_3202251633405908_951816463340666090_n

ศค.จชต.ร่วมกิจกรรมเสวนาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายฮูซามมุดดีน ดอเล๊าะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และ ว่าที่ ร.ต.บุศรินทร์ ปิริยะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมสานเสวนาการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และสภานักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ณ หอประชุมโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิอำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดย หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Comments are closed.