347410346_627953722237370_4155144610985293035_n

ศค.จชต.ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอผลงาน การศึกษา ค้นคว้า ทดลองวิทยาศาสตร์”

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ บุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การพัฒนาการประชาสัมพันธ์
และนำเสนอผลงาน การศึกษา ค้นคว้า ทดลองวิทยาศาสตร์” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี โดยมี นายจตุรภัทร เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาฯ เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้

Comments are closed.