346664021_260482753036906_279698490415771501_n

ศค.จชต. ร่วมกิจกรรม “พบปะยามเช้า” ประจำปี 2566 โดยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ บุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมกิจกรรม “พบปะยามเช้า” ประจำปี 2566 โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฯ จัดโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสานความร่วมมือระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

Comments are closed.