345907783_690896559456618_4926341556799206307_n

ศค.จชต.ประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์กระบวนงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นางสาวขวัญชาติ ชูแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์กระบวนงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า 2) ชั้น 1

Comments are closed.