เคารพธงชาติ

ศค.จชต. ร่วมกิจกรรม “เข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์”

วันที่ 3 เมษายน 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ บุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมกิจกรรม “เข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ในทุกวันจันทร์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดโดยจังหวัดปัตตานี เพื่อส่งเสริมการประพฤติตนทางจริยธรรม และเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Comments are closed.