344143748_1174460143954351_8316605771796983548_n

ศค.จชต. ร่วมต้อนรับนักเรียน นักศึกษาไทยในสาธารณรัฐซูดาน รอบที่ 2 เดินทางกลับสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 30 เมษายน 2566 นาย นิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย บุคลากร ศค.จชต. ร่วมต้อนรับนักเรียน นักศึกษาไทยในสาธารณรัฐซูดาน รอบที่ 2 เดินทางกลับสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในสาธารณรัฐซูดาน จำนวน 63 คน ณ ท่าอากาศยานปัตตานี กองกำลังทางอากาศ เฉพาะกิจที่ 9 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี พล.ท.ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับนักเรียน นักศึกษาไทยฯ กลับสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างอบอุ่น

Comments are closed.