344356055_559670496302000_97539208177376256_n

ศค.จชต.ร่วมกิจกรรม “พบปะยามเช้า” จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2566 โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 26 เมษายน 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นางสาวขวัญชาติ ชูแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย บุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมกิจกรรม “พบปะยามเช้า” ประจำปี 2566 โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว จัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพบปะ พูดคุย และเปลี่ยนความคิดเห็น ประสานความร่วมมือระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองการปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา ณ ลานหน้าอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

Comments are closed.