343648929_199531836182616_8775372281716103302_n

ศค.จชต.ร่วมสัมมนาปรับแนวทางการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ตามโครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและยุติการก่อเหตุรุนแรง

วันที่ 26 เมษายน 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้บุคลากร เข้าร่วมสัมมนาปรับแนวทางการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ตามโครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและยุติการก่อเหตุรุนแรง เพื่อสร้างความเข้าใจ ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา และพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนหลัง ให้กับเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จชต. และ 4. อำเภอ ของ จว.ส.บ. ประจำปี 2566 พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธาน ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Comments are closed.