344344660_148411778026449_7818349078328143044_n

รมว.ศธ. ตรีนุช เทียนทอง ต้อนรับนักเรียน นักศึกษาไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐซูดาน กลับสู่ประเทศไทย

วันที่ 28 เมษายน 2566 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต้อนรับนักเรียน นักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ที่สาธารณรัฐซูดาน กลับสู่ประเทศไทยไปยังภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในสาธารณรัฐซูดาน พร้อมด้วยนายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พล.ท.ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับนักเรียน นักศึกษาไทย ในสาธารณรัฐซูดาน เดินทางกลับจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 62 คน ณ ท่าอากาศยานปัตตานี กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

รมว.ศธ. กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่รัฐบาลมีความห่วงใย คือ ชีวิต และความปลอดภัยของคนไทย จำนวน 220 คน ที่อยู่ในสาธารณรัฐซูดาน อันเป็นภารกิจของภาครัฐที่จะต้องดูแลคนไทยที่อยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในการอพยพ ประชาชน นักเรียน นักศึกษาไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐซูดาน ในการกลับมายังภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับความช่วยเหลือทางด้านการศึกษา ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษาที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศไทย ทางกระทรวงศึกษาธิการพร้อมอำนวยความสะดวกในการเทียบคุณวุฒิการศึกษา และการเทียบโอนรายวิชา เพื่อต่อยอดเรื่องการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กระทรวงศึกษาธิการพร้อมและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในทุกมิติทางการศึกษา และขอให้น้องๆ นักเรียน นักศึกษาทุกท่าน เดินทางกลับสู่อ้อมกอดอันอบอุ่นของพ่อแม่พี่น้อง และครอบครัวด้วยรอยยิ้มอย่างมีความสุข

Comments are closed.