344537950_774313510933776_5676079644377816179_n

รองปลัด ศธ. สุทิน แก้วพนา เยี่ยมเยียน พบปะ บุคลากร ศค.จชต.

วันที่ 28 เมษายน 2566 นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้พบปะ เยี่ยมเยียน บุคลากร ศค.จชต. โดยมี นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากร ศค.จชต. ต้อนรับรองปลัด ศธ. ณ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ นายสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ. ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ บุคลากร ศค.จชต.

Comments are closed.