341683227_6038525799529836_5227258799063486841_n

ศค.จชต.รดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันที่ 18-19 เมษายน 2566 บุคลากร ศค.จชต. รดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่อร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดย คณะผู้บริหาร ศค.จชต. ร่วมอวยพรให้กับ บุคลากร ศค.จชต. “ในโอกาสวันปีใหม่ไทยสงกรานต์ 2566 ขอให้ทุกท่าน มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรง มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตและในการปฏิบัติงาน มีความสุขทั้งตนเองและครอบครัว ตลอดไป”

Comments are closed.