340988355_241375835032038_3717715158827788736_n

ศค.จชต.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อบศ.จชต.) ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 11 เมษายน 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย บุคลากร ศค.จชต.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อบศ.จชต.) ครั้งที่ 1/2566 ผ่านทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Online Meeting เพื่อรายงานผลการดำเนินงานภารกิจของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 2 ชั้น 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ด้านการศึกษา) ในฐานะที่ปรึกษา อบศ.จชต. ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อบศ.จชต.) ครั้งที่ 1/2566 ในครั้งนี้ด้วย

Comments are closed.