340773550_543963674529336_5032652255348721188_n

ศค.จชต.ร่วมประชุมการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการระหว่างหน่วยรับงบประมาณฯ

วันที่ 10 เมษายน 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ บุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แนวทางด้านการพัฒนา แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดขายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดโดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากร ระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom Meeting ณ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Comments are closed.