339265927_5997616333668539_825564675129585768_n

ศค.จชต. ร่วมงาน มุทิตาจิต วันแห่งเกียรติยศ ลูกผู้ชายนายบุญสม ทองศรีพราย “ตำแหน่งเพียงวันวาน ตำนานนิจนิรันดร์”

วันที่ 4 เมษายน 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นางสาวขวัญชาติ ชูแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรฯ ร่วมงานมุทิตาจิต วันแห่งเกียรติยศ ลูกผู้ชายนายบุญสม ทองศรีพราย ” ตำแหน่งเพียงวันวาน ตำนานนิจนิรันดร์”ของนายบุญสม ทองศรีพาย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ และแสดงมุทิตาจิต และเป็นเกียรติประวัติเนื่องในโอกาสครบวาระตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี โดยมีว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

Comments are closed.