แสดงความยินดี ผอ

ศค.จชต. ร่วมแสดงความยินดี กับ นายเจริญรัตน์ เจ๊ะหมัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางมะรวด สพป.ปน.1

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายมหิศร ปัตนราษฎร์ รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเจริญรัตน์ เจ๊ะหมัด เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางมะรวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านบางมะรวด อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

Comments are closed.