339911593_200220659382196_1650641827624621130_n

ศค.จชต. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนพระดาบสในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 5 เมษายน 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นางนิยะดา จิตต์ดำหริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยบุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนพระดาบสในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นประธานในการประชุมฯ ณ โรงเรียนพระดาบสในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

Comments are closed.