425487374_720238430293478_1760141041653897438_n

ศค.จชต.ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มนักเรียน นักศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มนักเรียน นักศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านจอภาพ Video Conference โปรแกรม Zoom meeting ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยมี ผู้แทนจากสำนักงานการศึกษาเอกชน และ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา เข้าร่วมประชุมฯ และพิจารณาคัดเลือกเพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ กิจกรรมเสริมสร้างแลกเปลี่ยนการเรียนรู้สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) แบบอย่างที่ดีจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมตารางปฏิทินดำเนินการและรายละเอียดการจัดกิจกรรมดังกล่าว

Comments are closed.