425375623_718366877147300_3320224926556547422_n

ศค.จชต.ร่วมขับเคลื่อนการเรียนรู้ทักษะอาชีพนักเรียน นักศึกษาต้นแบบ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (วิทยาลัยการอาชีพนาทวี)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มอบหมายให้ นายศุภวิชญ์ ธรรมรัตน์ รอง ผอ.ศค.จชต. ร่วมกิจกรรมโครงการการบูรณาการขับเคลื่อนการเรียนรู้ทักษะอาชีพนักเรียนนักศึกษาต้นแบบตรงกับความต้องการของชุมชนในสาขาที่ตลาดแรงงานต้องการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ศค.จชต. ได้ร่วมขับเคลื่อนบูรณาการกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
กิจกรรมภายในงานมีการจัดบูทนิทรรศการจากผลงานของนักเรียน/นักศึกษา ในแผนกต่างๆ และการถ่ายทอดประสบการณ์รุ่นพี่ที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพชี้ช่องทางอาชีพสร้างแรงบันดาลใจ ในการเสวนา หัวข้อ “บุคคลต้นแบบศิษย์เก่า ผู้สร้างแรงบันดาลใจ” โดย นายอธิวัฒน์ ศรีนพรัตน์ เจ้าของสถานประกอบการอู่แซมเรสซิ่ง พร้อมด้วยคณะศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพนาทวีที่ประสบความสำเร็จ และคณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการศูนย์ ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงานของนักเรียน/นักศึกษา และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการพัฒนางานกับ คณะผู้บริหาร ครู รวมทั้งชักถามความต้องการ ทัศนคติของน้องๆ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาต่อยอดการเรียนต่อสายอาชีพตามความถนัดการขับเคลื่อนทักษะอาชีพได้ตรงกับความต้องการของชุมชนในสาขาที่ตลาดแรงงานต้องการจังหวัดชายแดนภาคใต้

Comments are closed.