425365439_718360350481286_3500916721345370447_n

ศค.จชต.ร่วมเป็นเกียรติมอบทุนการศึกษาจากทายาทผู้ได้รับผลกระทบเพื่อนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายศุภวิชญ์ ธรรมรัตน์ รอง ผอ.ศค.จชต. ร่วมเป็นเกียรติในการมอบทุนการศึกษา
จากทายาทผู้ได้รับผลกระทบเพื่อนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาฯ โดยมี นายเศวต เพชรนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบทุนฯ ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
จากที่ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านมา และผู้รับผลกระทบทายาทได้บริจาคเงินส่วนหนึ่งให้สำนักงานเพื่อส่งต่อให้เป็นทุนการศึกษา โดยมอบให้จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา รวมเป็นเงินทั้งหมด 165,000 บาท
ในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ได้มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาดังกล่าวในวันนี้ เพื่อเป็นทุนให้แก่นักเรียน/นักศึกษา ที่กำพร้า มีฐานะยากจน และกำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้พบปะ พูดคุยกับนักเรียน และครอบครัวของผู้ได้รับทุนการศึกษาฯ ทั้ง 12 ครอบครัว เป็นการให้กำลังแก่น้องๆในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นเด็กดี มีวินัย ภูมิใจในชาติรวมทั้งฝากผู้ปกครองได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด

Comments are closed.