423555231_718312943819360_2171078675089167155_n

ศค.จชต. ร่วม ขับเคลื่อนการเรียนรู้ทักษะอาชีพ นักเรียน นักศึกษาต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้ (วิทยาลัยเทคนิคบางนรา)

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) ดำเนินโครงการการบูรณาการขับเคลื่อนการเรียนรู้ทักษะอาชีพนักเรียนนักศึกษาต้นแบบตรงกับความต้องการของชุมชนในสาขาที่ตลาดแรงงานต้องการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมขับเคลื่อนบูรณาการกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย นายพิทักษ์ ธรรมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางนรา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคบางนรา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ภายในงานมีการจัดบูทนิทรรศการจากแผนกสาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อ “การเรียนสายอาชีพ นำสู่การเป็นช่างอย่างมืออาชีพ” โดย นายประสิทธ์ นามวงศ์ ผู้จัดการร้านประสิทธ์ แอร์ นายบรรยง ผาติทยาภรณ์ ประธานกรรมการห้างหุ้นส่วน เอส วี ประดับยนต์ และคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคบางนรา
ขอบคุณภาพถ่าย : วิทยาลัยเทคนิคบางนรา

Comments are closed.