401736809_674880934829228_1247050857531578331_n

ศค.จชต.ร่วมประชุมส่วนราชการเพื่อพิจารณาแนวทางการคลี่คลายเงื่อนไขของปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้บุคลากรศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุมส่วนราชการเพื่อพิจารณาแนวทางการคลี่คลายเงื่อนไขของปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และ กอ.รมน ภาค 4 สน. ณ ห้องประชุม 4 กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมี พ.อ.ชาติชาย เกื้อกิจ ผอ.สยศ.กอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธาน

Comments are closed.