401841171_675087944808527_8686094792182027506_n

ศค.จชต.ประชุมคณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud meeting โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนางสาวนภัสนันท์ ทรัพย์เจริญ รอง ผอ.ศค.จชต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานเยียวยาครู ศค.จชต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Comments are closed.