401766430_674117968238858_2175522326215747216_n

ศค.จชต.ร่วมประชุมเตรียมการสัมมนาสร้างความเข้าใจการบูรณาการงานด้านความมั่นคงและงานด้านการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้บุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมเตรียมการสัมมนาสร้างความเข้าใจการบูรณาการงานด้านความมั่นคงและงานด้านการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ณ ห้องประชุม 3 สขว.กอ.รมน. ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อให้เจ้าภาพแผนงานโครงการและหน่วยรับงบประมาณใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ทุกประเภทและเครือข่ายในการสร้างความเข้าใจทั้งภายในและภายนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมทั้งต่างประเทศ โดยมี พล.ต.วัชรวิทย์ ณรงค์พันธุ์ รอง ผอ.สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธาน

Comments are closed.