เปิดเทศกาลภาพยนต์

ศค.จชต.เปิดโครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายศุภวิชญ์ ธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 ภายใต้หัวข้อ “คิดใหม่ สร้างใหม่ ฟื้นฟู” ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส โดยมี นายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ครูผู้ช่วย ตัวแทนคณะผู้จัดทำโครงการดังกล่าวฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
การจัดโครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 ในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมให้กับครู นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปเกิดความคุ้นเคยและได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิดกับวิทยาศาสตร์ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสื่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

Comments are closed.