ทุนรัฐบาล

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2566

 • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 44 ทุน (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา)
 • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 1 ทุน (ส่วนภูมิภาค) (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา)
 • ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 30 ทุน
 • ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS) จำนวน 5 ทุน
  โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.ocsc.go.th/scholarship/degree หรือ http://www.ocsc.go.th
  – ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2567 จำนวน 18 ทุน
  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.ocsc.go.th/scholarship/uis
  http://www.ocsc.go.th

Comments are closed.