ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 10

ศค.จชต.ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯครั้งที่ 10/2566 ประจำเดือนตุลาคม 2566

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายมหิศร ปัตนราษฎร์ รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2566 ประจำเดือนตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อให้ส่วนราชการ และหน่วยงานได้ดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่างๆ ของจังหวัดปัตตานี

Comments are closed.