395145786_662887789361876_4953886223127432109_n

ศค.จชต. ต้อนรับคณะผู้บริหารศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ศค.จชต.

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย บุคลากร ศค.จชต.ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ศค.จชต. โดยมี นายมหิศร ปัตนราษฎร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี นายศุภวิชญ์ ธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และนางสาวนภัสนันท์ ทรัพย์เจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งนี้ แขกผู้มีเกียรติได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้บริหารใหม่ทั้ง 3 ท่าน พร้อมด้วยหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ จชต. มาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 1 ชั้น 2 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Comments are closed.