395163467_664385275878794_6832209413156078494_n

ศค.จชต.ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษารัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายมหิศร ปัตนราษฎร์ รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย บุคลากร ศค.จชต. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษารัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ในการเดินทางมาเยือนประเทศไทย พร้อมทั้งได้ พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนการดำเนินงานการขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Comments are closed.