ประกาศรายชื่อทุนเยียวยา ครั้งที่ 17

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิต อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 17

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิต อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 17 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/file/d/148Tx4ktkMehNOrcJGu-K0bn-F4T8Svss/view?usp=sharing

Education Infographic Presentation Template 2023 (4)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิต อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 16

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิต อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 16 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1ruMgRDplHRpd39fPZkshYULwC8gsVutk?usp=sharing

Tatam_S__18538548

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดนใต้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สามารถดาวน์โหลดประกาศและเอกสารเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ https://drive.google.com/drive/folders/1mOctce64yFqfgBCAk_WtTx9_rtRKQ_3z?usp=drive_link

433442843_747765507540770_2462959032780315539_n

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลคูเวต ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2024 – 2025

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลคูเวต ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2024 – 2025
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/file/d/18LDp6JCLtGzacB0GiA0HITRbST1sLhyi/view?fbclid=IwAR1FChGXhXrb4y_pv_aphFl_Cezo2dDImzfz0FIiMjMCOqpjzbgqLVca3Zw

info ทุนรายปีต่อเนื่อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 11 กรณีรายเดิม จำนวน 20 ราย กรณีรายใหม่ จำนวน 4 ราย

ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 4 กรณีรายเดิม จำนวน 286 ราย กรณีรายใหม่ จำนวน 28 ราย รวมทั้งสิ้น 338 ราย

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1RX7a7ujIWww4SBtaMBBVCk9L6lmA6Ufi?usp=sharing

Black _ Yellow Minimalist Graduation Ceremony Instagram Post (1)

ศค.จชต. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลคูเวต ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2024 – 2025

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลคูเวต ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2024 – 2025 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1E_BUlKOVlGV0kvcscGOnq_vfSPzFn08G/view?usp=sharing

ทุนคูเวต

ศค.จชต. ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลคูเวตประจำปี ค.ศ. 2024 – 2025

ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลคูเวตประจำปี ค.ศ. 2024 – 2025 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 – 8 มีนาคม 2567 จำนวน 1 ทุน
ผู้สมัครต้องมีอายุ 13 – 15 ปีบริบูรณ์ โดยนับจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สำเร็จการศึกษาปกติในโรงเรียน 6 – 8 ปี และต้องเรียนภาษาอาหรับ อังกฤษ หรือฝรั่งเศษ เป็นอย่างน้อย 4 ปี
ผู้สนใจสามารถจัดส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2567 ทางไปรษณีย์ แบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปที่ กลุ่มความร่วมมือด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) เลขที่ 62 หมู่ 1 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเวลาราชการ ที่ 0 7342 0360
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร และเอกสารการสมัครได้ที่ https://me-qr.com/0POquO3Q

ประกวดข้อมูลข่าวสาร

เชิญชวนหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2567

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เชิญชวนหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2567 โดยจัดส่งข้อมูลไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 สามารถดาวน์โหลดเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และคำอธิบายเกณฑ์การประเมินเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1ejjuqUytzFGGKxfi7yJwbm3BkJ3c4SI4?usp=sharing

ทุนรัฐบาล

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2566

 • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 44 ทุน (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา)
 • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 1 ทุน (ส่วนภูมิภาค) (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา)
 • ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 30 ทุน
 • ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS) จำนวน 5 ทุน
  โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.ocsc.go.th/scholarship/degree หรือ http://www.ocsc.go.th
  – ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2567 จำนวน 18 ทุน
  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.ocsc.go.th/scholarship/uis
  http://www.ocsc.go.th
ประชาสัมพันธ์ ผู้มีคุณูปการต่อการศึกาาของชาติ ปี 67

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2567

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2567 โดยหน่วยงานทางการศึกษา หรือมูลนิธิ หรือสมาคม หรือองค์การมหาชนที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับการศึกษามีสิทธิเสนอชื่อบุคคลและนิติบุคคล หน่วยงานละไม่เกิน 3 ราย เพื่อเข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2567 สามารถจัดส่งข้อมูลประวัติและผลงานของบุคคลหรือนิติบุคคล ไปยัง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Pichayut@ksp.or.th ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/10uafg4E47qpDomcf2xMVSfGIrIZH-rOK?usp=sharing