ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมที่ 2 นำเสนอนักเรียน นักศึกษาต้นแบบด้านทักษะอาชีพในชุมชนของวิทยาลัยขนาดเล็ก สาขาที่ตลาดแรงงานต้องการในชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Comments are closed.