ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม กิจกรรมที่ 1.1 และกิจกรรมที่ 1.2.1 จัดทำแผนบูรณาการความร่วมมือด้านภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต ระยะ 5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Comments are closed.