367706021_624227736561215_2146592032261963304_n

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดนใต้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดนใต้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รับสมัคร ระหว่างวันที่ 24 – 31 สิงหาคม 2566
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์ https://shorturl.at/bDJR8 หรือ QR code 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร. 073-420360,087-295-9684 นางสาวสิริมาส ติ้งเพ็ง, 083-654-4561 นายภาคภูมิ อินทรสกุล

Comments are closed.