354445359_584373193880003_5747452008817223643_n

ศค.จชต.ร่วมกิจกรรมเสวนาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายลิขสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายฮูซามมุดดีน ดอเล๊าะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมสานเสวนาการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และสภานักเรียนโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา หัวข้อ “การบูรณาการส่งเสริมองค์ความรู้ให้เยาวชนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา” ณ ห้องประชุมโรงเรียนสัมพันธ์ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดย หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข พร้อมส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Comments are closed.