352215685_580813084236014_4085492771491221996_n

ศค.จชต.ประชุมชี้แจงการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้พิการ

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานดำเนินการประชุมชี้แจงการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้พิการ เพื่อสร้างความเข้าใจและรับทราบแนวทางขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือฯ โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษา และทายาท พร้อมด้วยบุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 23 คน ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Comments are closed.