337886617_934060127727991_5641009421851863280_n

ศค.จชต.เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโดยใช้ S-SA Model Prototype ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 25 มีนาคม 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ บุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโดยใช้ S-SA Model Prototype ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องบูรณาการข่าว ตึก สขว. ชั้น 2 กอ.รมน.ภาค4สน. ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมี พล.ต.ไพศาล หนูสังข์ รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธานในการประชุม

Comments are closed.