344211440_927393098540520_5305323991576389143_n

ศค.จชต. ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายธนาวุฒิ ตรงนิตย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการฯ พร้อมด้วย บุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมี นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้รับมอบหมายจากจังหวัดปัตตานี ให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำปี 2566 ในนามกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 

Comments are closed.