ทุนคูเวต

ศค.จชต. ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลคูเวตประจำปี ค.ศ. 2024 – 2025

ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลคูเวตประจำปี ค.ศ. 2024 – 2025 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 – 8 มีนาคม 2567 จำนวน 1 ทุน
ผู้สมัครต้องมีอายุ 13 – 15 ปีบริบูรณ์ โดยนับจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สำเร็จการศึกษาปกติในโรงเรียน 6 – 8 ปี และต้องเรียนภาษาอาหรับ อังกฤษ หรือฝรั่งเศษ เป็นอย่างน้อย 4 ปี
ผู้สนใจสามารถจัดส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2567 ทางไปรษณีย์ แบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปที่ กลุ่มความร่วมมือด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) เลขที่ 62 หมู่ 1 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเวลาราชการ ที่ 0 7342 0360
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร และเอกสารการสมัครได้ที่ https://me-qr.com/0POquO3Q

Comments are closed.