425840939_720707743579880_8750611714675295519_n

ศค.จชต.ร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโค้ดดิ้งเเละเเข่งขันหุ่นยนต์ “ROBOT Challenge 2024”

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นางสาวนภัสนันท์ ทรัพย์เจริญ รอง ผอ.ศค.จชต. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโค้ดดิ้ง เเละเเข่งขันหุ่นยนต์ “ROBOT Challenge 2024” โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี ร่วมกับ ROBO Champion จัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นเวทีสำหรับเยาวชนได้แสดงศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม มีการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ 3 ประเภท ประกอบด้วย Junior Botzees, Junior mBot2, Senior mBot2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Comments are closed.