424742433_717908557193132_7070261239186961772_n

ศค.จชต.แสดงความยินดีและยินดีต้อนรับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย บุคลากร ศค.จชต. ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ข้าราชการบรรจุใหม่ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 1 ชั้น 2 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Comments are closed.