425289634_717890920528229_6505489665492010968_n

ศค.จชต.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดสร้างอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายมหิศร ปัตนราษฎร์ รอง ผอ.ศค.จชต. เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการตลาดนัด สร้างอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี โดยมี นายจอน สุกป่าน ปลัดอาวุโสอำเภอหนองจิก เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะวิชาชีพ ได้รับประสบการณ์ มีรายได้ระหว่างเรียน กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และโครงการส่งมอบอุปกรณ์ควบคุมคนคุ้มคลั่ง เพื่อใช้สำหรับการเข้าระงับเหตุผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต ณ สำนักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี

Comments are closed.