423133426_717208477263140_401946261748912341_n

ศค.จชต. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือนมกราคม 2567

วันที่ 30 มกราคม 2567 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายมหิศร ปัตนราษฎร์ รอง ผอ.ศค.จชต. เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายไชยพร นิยมแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพญาตานี อาคาร 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

Comments are closed.