424637271_716179540699367_2507803387189451417_n

ศค.จชต. ร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรับมอบนโยบายของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายมหิศร ปัตนราษฏร์ รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรับมอบนโยบายของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Application Zoom ซึ่งส่งสัญญาณแม่ข่ายจากห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเน้นย้ำให้บุคลากรปฏิบัติงานภายใต้แนวคิด “ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด” โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต้อนรับและนำเสนอข้อมูลของ สป.ศธ.

Comments are closed.