338375576_927383115270717_9088453113838126699_n

ศค.จชต.สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลคูเวต ประจำปี ค.ศ. 2023 – 2024

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลคูเวต ประจำปี ค.ศ. 2023 – 2024 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 2 ชั้น 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

วันที่ 30 มีนาคม 2566 กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลคูเวต ประจำปี ค.ศ. 2023 – 2024 ผ่านทางระบบอนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Online Meeting ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 2 ชั้น 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้สอบผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ จำนวนทั้งสิ้น 7 ราย ประกอบด้วย หน่วยสอบสัมภาษณ์ที่ 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) จำนวน 3 ราย และหน่วยสอบสัมภาษณ์ที่ 2 สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ราย ทั้งนี้ ศค.จชต. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาฯ ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ทางเพจ facebook ศึกษาธิการส่วนหน้า


Comments are closed.