ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทอดสดพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พิธีลงนามร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Comments are closed.